Nr artykułu: 212 01 Nr artykułu: 212 01

212 gzyms przewężający prosty

Nr artykułu: 212 01
Wymiary: 22 x 11 x 10,5

212 gzyms przewężający prosty narożny  90O

Nr artykułu: 212 02
Wymiary: 11 x 11 x 10,5
212 01-rys 212 02-rys

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny